ถุงมือยางส้ม ปลาโลมา 16 นิ้ว

     ถุงมือยางสีส้ม ปลาโลมา (Dolphins) ยาวถึงข้อศอก (16 นิ้ว) ผลิตในประเทศ

เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม งานบ้านทั่วไป ห้ามใช้ในงานไฟฟ้า และควรเก็บให้

ห่างจากความร้อนและแสงแดด

Size      :  XL

สี          :  ส้ม

การบรรจุ :   1 คู่/ ถุง , 12 โหล / ลัง

Visitors: 154,789