ถุงมือยางสีดำ Strong man


     

 

 

 

 

 

 

 

ถุงมือยางดำ – STRONG MAN สั้น

 
          ถุงมือยางดำ สตรองแมน แบบสั้น เป็นถุงมืออย่างหนา ผลิตในประเทศ มีใบเซอร์รับประกันคุณภาพ สามารถใช้หยิบจับและ

สัมผัสอาหารได้ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ของมีคม หรือการหยิบจับงานผิวหยาบ ถุงมือมีความยาว 13 นิ้ว หนาถึง  0.7

มิล ถือว่าถุงมือยางแม่บ้านสีดำสตรองแมนรุ่นนี้ มีความหนากว่าถุงมือยางที่มีจำหน่ายทั่วไปซึ่งจะหนาแค่ 0.5 มิลดังนั้นผู้ใช้จึงมั่นใจ

ได้ว่าถุงมือจะมีควานทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดีโดยไม่ฉีกขาด ที่สำคัญราคาก็ไม่แพงจนเกินไปเมื่อเทียบกับถุงมือนำเข้าชนิด

เดียวกันในแบรนด์อื่นๆ

การบรรจุ : 1 คู่/ 1 ถุง  , 12 คู่ / 1  กล่อง , 12 โหล / 1 ลัง   Size :  M / L / XL
 

    

                                                           ถุงมือยางสีดำยาว 16 นิ้ว สตรองแมน


     ถุงมือยางสีดำ อย่างหนา สตรองแมน แบบยาว เป็นถุงมืออย่างหนา ผลิตในประเทศ มีใบเซอร์รับประกันคุณภาพ สามารถใช้หยิบ

จับ และสัมผัสอาหารได้ช่วยป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี ของมีคม หรือการหยิบจับงานผิวหยาบ ถุงมือมีความยาว 16 นิ้ว หนา

ถึง  1 มิล ถือ ว่าถุงมือยางสีดำสตรองแมน รุ่นนี้มีความหนา และยาวกว่าถุงมือยางที่มีจำหน่ายทั่วไปดังนั้นผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าถุงมือ

จะมีควานทนทานต่อการใช้งานหนักได้ดีโดยไม่ฉีกขาด ที่สำคัญราคาก็ไม่แพงจนเกินไป


             การบรรจุ : 1 คู่/ 1 ถุง  , 12 คู่ / 1  กล่อง , 12 โหล / 1 ลัง   Size :   L / XL

                          สอบถามและขอราคาพิเศษโทร 081-348-5949 บริการส่งทั่วประเทศ

 

Visitors: 162,382