ถุงมือหนังท้องล้วนถุงมือหนังท้องล้วน

ถุงมือหนังท้องล้วน ยาว 10 นิ้ว

ถุงมือหนังท้องล้วน ยาว 12 นิ้ว


        ถุงมือรุ่นนี้ผลิตจากหนังท้องแผ่นใหญ่ทั้งหมดไม่มีรอยต่อทั้งด้านหน้า และหลังมือ ทำให้ได้ถุงมือที่มีความทนทานสูงสุด

เหมาะกับงานที่ใช้ในที่แห้ง ไม่เหมาะกับการสัมผัสน้ำหรือน้ำมัน และของเหลวอื่นๆ โดยข้อเด่นของรุ่นนี้เน้นหนักไปด้านงาน

เชื่อมเป็นหลัก เพราะหนังท้องจะกันสะเก็ดไฟได้ดีมาก และราคาถูกกว่ารุ่นอื่น ๆ ถ้าท่านใช้งานที่พื้นผิวแห้ง หรือนำไปใช้ยกของ

ที่มีความคม และน้ำหนักมาก เรามีให้ท่านเลือก 2  ความยาวเช่นเดียวกับรุ่นอื่น ๆ คือขอบสั้นยาว 3 นิ้ว  และ ขอบยาว ยาว 5 นิ้ว

                ***   ถุงมือหนังขอบสั้น 3 นิ้ว ความยาวรวม  = 10 นิ้ว

                ***   ถุงมือหนังขอบยาว 5 นิ้ว ความยาวรวม = 12 นิ้ว

                ***   Size        :  Free Size

                ***   Packing   :  1 โหล/มัด  , 10  โหล/ถุง

Visitors: 162,381