ถุงมือแพทย์มีหลายประเภท ผู้ใช้งานควรเลือกใช้ถุงมือให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์ และประสิทธิภาพสูงศุด

Visitors: 162,380