เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานที่แพ้ถุงมือชนิดมีแป้ง

Visitors: 57,008