ใช้ป้องกันกลิ่นสารเคมี สารละเหยต่างๆ ที่มีความรุนแรงไม่มากนัก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมี และผู้ที่ทำงานในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของละอองสารระเหยต่างๆ

Visitors: 151,506