ใช้ป้องกันกลิ่นสารเคมี-สารละเหยต่างๆ-ที่มีความรุนแรงไม่มากนัก-เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเคมี-และผู้ที่ทำงานในบริเวณที่มีการฟุ้งกระจายของละอองสารระเหยต่างๆ

Visitors: 55,255