ใช้สำหรับป้องกันฝุ่น เชื้อโรคจากการไอจาม และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคลอื่น

Visitors: 73,510